Gweithgareddau a phethau i’w gwneud gartref

Mae Rhianta Caerdydd 0-18 ar gyfer unrhyw deulu sy’n disgwyl plentyn neu sydd â phlentyn neu berson ifanc rhwng 0 a 18 oed ac yn byw yng Nghaerdydd

Mae yna lawer o ffyrdd i gadw plant a phobl ifanc anabl yn egnïol – dechreuwch trwy ddewis gweithgareddau y mae gan eich plentyn ddiddordeb ynddynt a’u haddasu ….

Bydd Sports Xtra Caerdydd yn postio fideos byw bob dydd i blant gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol. Efallai na fydd yn addas i bawb, ond bydd llawer yn gallu cymryd rhan.

Mae Disability Sport Wales wedi creu Sianel YouTube, lle bydd diweddariadau’n cael eu postio’n rheolaidd gyda syniadau ar ymarferion addasol a gemau a all ddigwydd gartref ….. # Yn hyn gyda’n gilydd

Grŵp 1 Group – Ar gyfer rhieni a gofalwyr plant ag anghenion ychwanegol, genedigaeth i bump

Mae KeyCreate yn cynnal gweithdai creadigol ac addysgol cyffrous pwrpasol, hyfforddiant, a chwarae cynhwysol ar gyfer pobl ag anableddau ledled De Cymru.

Rydyn ni wedi mynd â’n cylchoedd chwarae cynhwysol ar-lein! Rydyn ni’n defnyddio Zoom i helpu teuluoedd i aros yn llawen ac yn gysylltiedig. Mae croeso i chwaraewyr o bob oed a gallu.  Ymunwch â ni am sesiwn adrodd stori synhwyraidd. Byddwn yn adrodd stori wahanol bob wythnos gyda cherddoriaeth, symud ac archwilio synhwyraidd.

Cliciwch yma i edrych ar eu tudalen Facebook.

Cliciwch yma i archebu eich lle ar y sesiwn storïol synhwyraidd nesaf.