Rhaglen Hyfforddi Staff

Mae’r gwasanaeth Cymorth Cynnar wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau ei weithwyr ac mae’n cydnabod y gall fod o fudd i’r sefydliad, gweithwyr, defnyddwyr gwasanaeth a’n partneriaid sy’n gweithio trwy ddilyn cyrsiau a chymwysterau DPP newydd. Mae tîm Datblygu’r Gweithlu Cymorth Cynnar yn cynnal rhaglen hyfforddi flynyddol wedi’i hanelu at yr holl weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc a theuluoedd mewn rôl ymyrraeth gynnar.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyfforddiant sydd ar gael, anfonwch e-bost atom yn Datblygurgweithlu@caerdydd.gov.uk.

Datblygu’r Gweithlu Cymorth Cynnar – Telerau ac Amodau

Negeseuon Allweddol Craidd Cymorth Cynnar

Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Gofal Plant Dydd Gwener 15th Rhagfyr 2023 9am – 12pm Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
*DIWEDDARIAD* Ymlyniad, Perthynas ac Ymarfer yn Seiliedig ar Drawma gyda Theuluoedd a Chyflwyniad i Adeiladu Perthnasedd Therapiwtig â Theuluoedd i Gefnogi Newid Dydd Gwener 1st Rhagfyr 2023 09.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
*DIWEDDARIAD* Ymlyniad, Perthynas ac Ymarfer yn Seiliedig ar Drawma gyda Theuluoedd a Chyflwyniad i Adeiladu Perthnasedd Therapiwtig â Theuluoedd i Gefnogi Newid Dydd Llun 18th & Dydd Mawrth 19th of Mawrth 2024 9.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Cymorth Bwydo ar y Fron a Chyflwyniad i’r Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd TBC TBC TBC
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Trosolwg o Gynnig Gofal Plant Caerdydd Dydd Mawrth 12th Mawrth 2024 10.00 – 11.00 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Trosolwg o Gyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd Dydd Iau 18th Ionawr 2024 09.30 – 12.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Cod Ymddygiad i Staff TBC TBC TBC
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Cyfathrebu: Camau a Strategaethau (0-3;11 oed) Dydd Mawrth 9th Ionawr 2024 09.15 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Deieteg – Bwyta’n Dda yn y Blynyddoedd Cynnar Dydd Llun 4th Rhagfyr 2023 13.00 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Cynhwysiant i Bawb Dydd Iau 14th Mawrth 2024 9am – 12pm Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Diwrnod Ymgyfarwyddo Magu Plant Dydd Mercher 20th Mawrth 2024 09.30 – 15.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Grŵp Diogelu B Dydd Llun 16th Hydref 2023 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Grŵp Diogelu B Dydd Llun 23rd Hydref 2023 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Grŵp Diogelu B Dydd Llun 27th Tachwedd 2023 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Grŵp Diogelu B Dydd Iau 11th Ionawr 2024 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Grŵp Diogelu C Dydd Iau 7th & Dydd Iau 14th Rhagfyr 2023 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Grŵp Diogelu C Dydd Llun 29th Ionawr & Dydd Llun 5th Chwefror 2024 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR

Hyfforddiant Arall

Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
ACE: Meithrin gwydnwch yn wyneb profiadau niweidiol yn ystod plentyndod Dydd Mawrth 16th Ionawr 2024 09.30 – 12.30 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Ymwybyddiaeth ADYTA Dydd Mercher 17th Ionawr 2024 15.30 – 16.30 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Gorbryder ymysg Pobl Ifanc Dydd Llun 11th Mawrth 2024 09.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
ASIST Dydd Mawrth 6th & Dydd Mercher 7th Chwefror 2024 09.00 – 17.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Awtistiaeth a Thrawma Dydd Gwener 26th Ionawr 2024 10.00 – 13.00 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CRhB) Dydd Mercher 10th Ebrill 2024 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Cysylltu cyn Cywiro Dydd Mawrth 28th Tachwedd 2023 09.00 – 17.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Amrywiaeth Ddiwylliannol Dydd Mawrth 16th Ebrill 2024 09.30 – 13.00 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Materion yn ymwneud â Thadau Dydd Iau 11th Ebrill 2024 09.30 – 12.30 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Gwydnwch Emosiynol Dydd Mawrth 21st Tachwedd 2023 09.30 – 12.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Excel Canolradd Dydd Gwener 8th Mawrth 2024 09.30 – 16.30 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Excel Cyflwyniad Dydd Mercher 24th Ionawr 2024 09.30 – 16.30 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
*Newydd* – Tîm integredig cymorth teulu – 2 ddiwrnod Dydd Iau 14th & Dydd Gwener 15th Rhagfyr 2023 09.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
*Newydd* – Tîm integredig cymorth teulu – 2 ddiwrnod Dydd Iau 18th & Dydd Gwener 19th Ionawr 2024 09.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Makaton Lefel 1 Dydd Llun 20th Tachwedd 2023 09.00 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Makaton Lefel 1 Dydd Llun 15th Ionawr 2023 09.00 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Makaton Lefel 2 Dydd Llun 18th Mawrth 2024 09.00 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Iechyd Meddwl yn y Gwaith QNUK Lefel 2 Dydd Llun 15th Ebrill 2024 09.00 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Dydd Mawrth 5th Rhagfyr 2023 09.30 – 12.30 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Esgeulustod: Deall ei effaith a chanolbwyntio ar y plentyn Dydd Iau 8th Chwefror 2024 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Adnoddau OnePlusOne i rieni Dydd Mercher 31st Ionawr 2024 10.00-12.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Iechyd Meddwl y Tad Dydd Llun 22nd Ionawr 2024 09.00 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Ymwybyddiaeth o Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Dydd Llun 19th Chwefror 2024 09.30 -16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Ymgaweddau Adferol Dydd Mercher 21st, Dydd Iau 22nd Chwefror & Dydd Mercher 6th Mawrth 2024 09.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
*Newydd* – Osgoi Ysgol Dydd Gwener 17th Tachwedd 2023 09.30 – 11.30 Ar-lein drwy MS Teams
*Newydd* – Osgoi Ysgol Dydd Llun 26th Chwefror 2024 09.30 – 11.30 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Arwyddion Diogelwch Dydd Iau 29th Chwefror & Dydd Gwener 1st Mawrth 2023  09.30 – 16.30
& 09.30 – 12.30
Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Cefnogi Iechyd Meddwl a Lles Pobl Ifanc Dydd Mawrth 20th Chwefror 2024 09.30 – 16.00 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Newydd – Ymarfer Ystyriol o Drawma Dydd Mercher 24th Ebrill 2024 09.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
CCUHP: Cyflwyniad i Hawliau Plant Dydd Mawrth 9th Ebrill 2024 13.00 – 16.00 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Deall Awtistiaeth Dydd Iau 7th Mawrth 2024 09.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
*Darparwr Newydd* – Trawma dirprwyol Dydd Llun 6th Tachwedd 2023 09.30 – 12.00 Ar-lein drwy MS Teams
*Darparwr Newydd* – Trawma dirprwyol Dydd Llun 5th Chwefror 2024 09.30 – 12.00 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Gweithio gydag Oedolion Anghydweithredol a Gelyniaethus Dydd Iau 18th Ebrill 2024 09.30 – 16.30 Y Ganolfan Gynadledda, East Moors Road, y Sblot, Caerdydd CF24 5RR
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o Prevent (WRAP) Dydd Mawrth 23rd Ionawr 2024 10.00 – 12.00 Ar-lein drwy MS Teams
Teitl y Cwrs Dyddiad Amser Lleoliad
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i Bobl Ifanc (2 ddiwrnod) Dydd Gwener 2nd & Dydd Gwener 9th Chwefror 2024 09.30 – 12.30 Ar-lein drwy Zoom